facebook-paylas

Sınav İlanı

 T.C.

HARMANCIK  KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Müftülüğü

Sayı    : 50051879/902-                                                                                                                                                                                                                                                                             02.05.2017     

    Konu  : Münhal Kadro İlanı

                                                                                                                                                                                                                               SINAV İLANI

İlçemiz Müftülüğünde münhal bulunan ve aşağıda unvanı , kadro derecesi belirtilen kadroya Diyanet İşleri başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği ile sınav Yönetmeliği ile Sın9av yönetmeliği ‘nin ilgili maddeleri uyarınca uygulamalı sınavla naklen eleman alınacaktır.

                                                                                                                                                                                                                  SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,Başkanlık teşkilatında  en az iki yıl görev yapmış  ve halen çalışıyor olmak.

2-Kurumca yada  ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge yada sertifikaya sahip olmak (VHKİ müktesebi olanlarda 3. Madde şartları aranmaz)

3-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen İl içi ve İl dışı  naklen atamalarda aranan süreleri doldurmuş olmak.

4-İsteklilerin en geç 16/05/2017 Salı  günü mesai bitimine kadar dilekçe ile müftülüğümüze müracaat etmeleri  gerekmektedir.

5- Bu tarihten sonra yapılan ve ilanda belirtilen esaslara uymayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-Sınav yeri ve Tarihi : İlçe Müftülüğü 22/05/2017  Saat 10:00

7-Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

                                                                                                                                                        02/05/2017

                                                                                                                    

                                                                                                                     

                                                                                                                                                Nazım KEÇECİ

                                                                                                                                                  İlçe Müftüsü

 

S.N              Unvanı            Sınıfı Derecesi                  Görev Yeri                               Kadronun Kimden boşaldığı

1                 VHKİ                   G.İ.H.3                Harmancık İlçe Müftülüğü                                   Mustafa SEYMEN

                                                                                                                                                (Osmangazi Müftülüğü )

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Eylül Cad.Hükümet Konağı Zemin Kat

16770 Harmancık- BURSA

Tel: 0 224 881 24 74 Fax : 881 20 76